تعویض پلاک خودروی وارداتی

تعویض پلاک خودروی وارداتی

شرکت  پندار خودروی با کادری مجرب متشکل از کارشناسان و افراد کارآزموده ، آماده خدمت رسانی در تمامی زمینه های ثبت و سفارش خودرو،واردات خودرو،سفارش خودرو ،ترخیص خودرو، تعویض پلاک و شماره گزاری می باشد.  شرکت پندار خودروی با هدف کم نمودن مشکلات اخذ مجوز و ترخیص خودرو ، از مرحله ثبت سفارش خودرو تا مرحله ترخیص  خودرو و حتی  تعویض پلاک خودرو  همراه همیشگی شما خواهد بود و برحسب کسب تجربه در حین سالها تلاش و همکاری مستمر با نهادهای مربوطه ، در کاهش هزینه و زمان ، شما را یاری خواهد کرد .

 

شرایط و مدارک لازم جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و مزایده ای:

1. حضور مالک و یا نماینده قانونی به همراه مدرک شناسائی معتبر

2. ارائه اصل اسناد و مدارک وسیله نقلیه ، خودروهای ساخت داخل (سند فروش) و خودروهای وارداتی (پروانه/گواهینامه/مدلول سند گمرکی) و یا سند فروش مزایده ای

3. اخذ گواهی اصالت اسناد مثبته گمرکی از گمرک ترخیص کننده خودرو

4. ارائه مدارک مبنی بر مفاصاحساب دیون دولتی

5. مدارک احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی

6. واریز فیش بانکی بابت هزینه نقل و انتقال خودرو

7. بررسی و تائید اسناد و مدارک خودرو توسط کارشناس حقوقی مستقر در مرکز تعویض پلاک

8. بازدید و تائید کاردکس به منظور احراز اصالت خودرو توسط افسران کارشناس عالی تصادفات و امور فنی بازنشسته و ممهور نمودن کاردکس به مهر و امضاء افسر بازدید کننده مجاز. 

9. تخصیص پلاک به فرد بر اساس محل سکونت مالک

10. پرداخت هزینه پستی جهت ارسال کارت مشخصات خودرو

09121029537