واردات خودروی خارجی

واردات خودروی خارجی

تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی از 40 درصد به 55 درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی از 55

درصد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافته است.

ابلاغیه جدید واردات خودروهای بالای 2500 سی همچنان ممنوع است به دلیل جلوگیری ازواردات خودروهای لوکس با هدف مقابله با تجمل گرایی و اشرافی گری حجم موتور ملاک خوبی برای تعیین لوکس بودن خودرو نیست و باید ملاک دیگری در این باره لحاظ شود که به نظرمی رسد این هدف با ممنوع کردن خودروهایی که ارزش گمرکی آنها بیش از 40 هزار دلار است، محقق شود. 

65_44001061