آزادسازی واردات خودرو

«مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

 در حال حاضر ۲ هزار دستگاه خودرو در گمرکات مانده است که ۹۰۰ دستگاه به دلیل مشکلاتی از جمله نداشتن ثبت سفارش و مشکلات قضایی، توقیف مرجع قضایی شده است.

 ۳ سال است که واردات خودرو ممنوع شده است و تجار اجازه هیچ‌گونه وارداتی را ندارند. حدود هزار دستگاه ثبت سفارش شده که در صورت آزادسازی وارد خواهند شد.

پس از آن به دلیل اینکه در یک شب تصمیم به ممنوعیت گرفتند و دیگر کسی نتوانست سفارشات خود را ثبت کند، برخی خودرو‌های مانده در گمرک، ثبت سفارش نشده‌اند.

آقای رزم حسینی نگاه بسیار دقیقی در این موضوع دارد. اکنون دستور داده که مشکلات واردات خودرو در کمیته خودرو بررسی شود که این تصمیم نشان دهنده این است که دیگر با جنجال قرار نیست کار انجام شود و کار‌ها بهتر از گذشته پیش خواهد رفت.

نگاه وزیر جدید صمت این است که خودرو انحصاری است و قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند که نگاه کاملا منطقی دارد.

چنانچه با نرخ ارز فعلی واردات خودرو خارجی آزاد شود، قیمت خودرو‌های ۳ میلیارد تومانی، به کمتر از یک میلیارد تومان می‌رسد.