تعرفه گمرکی خودرو در سال 1396

تعرفه گمرکی خودرو  در سال 1396 

شرکت پندار خودرو با بهره گیری از تیمی مجرب کلیه امور مربوط به واردات خودرو اعم از خرید ، ترخیص خودرو، پروفرم ، ثبت سفارش در خدمت مشتریان گرامی می باشد.

 

در ترخیص کالا بهای کالا در مبدا و هزینه های جانبی از جمله بیمه . هزینه حمل کالا را ارزش کالا می نامیم ونرخ ارز محاسبه شده برای بهای کالا نرخ ارز روز اظهار می باشد که بانک مرکزی اعلام می کند.
زمانی که مدارک مندرج کالا به گمرک تحویل شود و ارزش مندرجدر اسناد مورد قبول گمرک نباشد ، ارزش کالا وارداتی را یا به وسیله سوابق ترخیص کالا در دفاتر گمرک محاسبه می شود یابر اساس قیمت فروش کالا در بازار داخلی به دست می آیدو یا مانند کالا های مشابه بر خورد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

خودروهای سواری احتراق داخلی ردیف تعرفه بنزینی تعرفه بنزینی ردیف تعرفه دیزلی تعرفه دیزلی
کمتر از 1000 سی‌سی 8703-21-90 40% (32% برای دیزلی) 8703-31-90 32%
1000 تا 1500 سی‌سی 8703-22-90 40% (32% برای دیزلی) 8703-31-90 32%
1500 تا 2000 سی‌سی 8703-23-19 40% (32% برای دیزلی) 8703-32-19 32%
2000 تا 2500 سی‌سی 8703-23-29 55% 8703-32-29 40%
2500 تا 3000 سی‌سی 8703-23-39 55% (ممنوع) 8703-33-19 55% (ممنوع)
بیشتر از 3000 سی‌سی 8703-24-90 55% (ممنوع) 8703-33-29 55% (ممنوع)
خودروهای سواری هیبریدی ردیف تعرفه هیبریدی/بنزینی تعرفه هیبریدی/بنزینی ردیف تعرفی هیبریدی/دیزلی تعرفه هیبریدی/دیزلی
کمتر از 1000 سی‌سی 8703-21-10 5% 8703-31-10 4%
1000 تا 1500 سی‌سی 8703-22-10 5% 8703-31-10 4%
1500 تا 2000 سی‌سی 8703-23-11 5% 8703-32-11 5%
2000 تا 2500 سی‌سی 8703-23-21 5% 8703-32-21 5%
2500 تا 3000 سی‌سی 8703-23-31 5% (ممنوع) 8703-33-11 5% (ممنوع)
بیشتر از 3000 سی‌سی 8703-24-10 5% (ممنوع) 8703-33-21 5% (ممنوع)