شرایط جدید شماره گذاری خودروهای وارداتی و داخلی

شرایط جدید شماره گذاری خودروهای وارداتی و داخلی

هیئت دولت، شرایط جدید شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل به ازای اسقاط خودروهای فرسوده را اعلام کرد.

شرایط جدید شماره گذاری خودروهای وارداتی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده را دولت ابلاغ کرد. بر اساس جداول ابلاغی دولت، برای شماره گذاری خودروهای سواری و وانت وارداتی با مصرف سوخت(در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی) بیش از ۵ لیتر بین ۲ تا ۸ خودرو فرسوده بایستی اسقاط شود.

در این بین عوارض پرداختی برای خودروهای بنزین سوز ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو وارداتی تعیین شده است. همچنین برای خودروهای با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر نیازی به اسقاط خودروهای داخلی نیست اما همچنان ۱۰ درصد ارزش خودرو وارداتی به عنوان عوارض واردات خودروهای بنزین سوز بایستی پرداخت شود.

همچنین برای شماره گذاری خودروهای سواری تولید داخل ضمن معافیت از پرداخت عوارض خودروهای بنزین سوز، به ازای مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلیومتر چرخه ترکیبی باید یک خودرو فرسوده اسقاط شود.

بر اساس تبصره ۲ این مصوبه، ۱۰ درصد ارزش گمرکی توسط واردکنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر هزینه خواهد شد.در ادامه این مصوبه تاکید شده است خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند مستثنی خواهند بود. در تبصره ۴ این مصوبه نیز آمده است، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شماره گذاری(تعداد اسقاط خودروهای فرسوده) این بند میگردند.

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرو درمرکزتعویض پلاک 

ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکتهای مجازواردشده اند

ارائه اسنادگمرکی(پروانه گمرکی یاگواهی نامه گمرکی)

پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)

بیمه شخص ثالث

پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه

ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)

ارائه مدارک احرازسکونت

جهت واردات و ترخیص خودرو و شماره گذاری به شماره زیر تماس حاصل نمایید.

021-44977101       -   09121541542

09121541542