شرکت ترخیص خودرو از گمرک در تهران

شرکت ترخیص خودرو از گمرک در تهران

طبق قوانین گمرکی ایران، گمرکات کشور تخصصی شده اند یعنی در هر گمرکی فقط یک سری از کالاهای معین ترخیص می شوند. در بین گمرکات کشور، ترخیص تخصصی خودرو در گمرک های تهران، شهید رجایی، انزلی، شهید باهنر، نوشهر، ارومیه، چابهار، بندر امام خمینی، سهلان، بوشهر و مشهد صورت می گیرد. 

ترخیص تخصصی یک سری از کالاهای معین در گمرک تهران انجام پذیر است. یکی از کالاهایی که به صورت تخصصی در این گمرک ترخیص می شود؛ خودرو است

مشخصات خودروهای قابل ترخیص از گمرک تهران:

خودروهایی اجازه ورود و ترخیص از گمرک تهران را خواهند یافت که:

مدل سال جاری و کاملاً نو یا حداکثر با ۲۰ کیلومتر کارکرد باشد.

مدل یک سال پایینتر از سال جاری باشد اما کارکرد آن بیشتر از ۲۰ کیلومتر نباشد.

مدل پنج سال پایینتر از سال جاری اما کاملاً نو باشد.

شایان ذکر است که عوارض سال جاری خودروهای آسیایی دو میلیون تومان و خودروهای اروپایی یا آمریکایی چهار میلیون تومان است و اگر مدل خودرو پایینتر از سال جاری باشد؛ هر سال کاهش مدل برابر با افزایش عوارض به میزان پانصد هزار تومان است.

همچنین بد نیست بدانید که تمام شخصیت های حقیقی، شخصیت های حقوقی به عنوان نماینده قانونی و شرکت های نمایشگاهی که موفق به اخذ مجوز واردات خودرو شده اند می توانند جهت ترخیص خودرو از گمرک تهران و سایر گمرکات کشور (گمرک هایی که ترخیص خودرو در آنها صورت می گیرد) اقدام کنند.

روند ترخیص خودرو از گمرک تهران:

اگر قرار است که خودرو یا خودروهای وارداتی خود را از طریق گمرک تهران ترخیص و پلاک کنید باید:

پس از ورود خودرو به گمرک تهران، مدارک لازم برای ترخیص خودرو مانند قبض انبار، ترخیصیه، گواهی مبدا، پیش فاکتور، فاکتور خرید، بیمه حمل، گواهی ثبت سفارش، گارانتی خودرو (که از نمایندگی کارخانه خودروسازی مربوطه در داخل کشور قابل دریافت است)، رسید اسقاط کردن چند خودرو فرسوده (در واقع هزینه شماره گذاری خودروی وارداتی تلقی می شود) و سایر اسناد خرید را به گمرک تحویل دهید و اقدام به تنظیم اظهارنامه کنید. در تکمیل اظهارنامه دقت داشته باشید که اطلاعات را درست مطابق با اسناد موجود وارد کنید چون در مراحل بعدی، ارزیاب گمرک، اطلاعات وارد شده را با اسناد خرید مقایسه خواهد کرد.

بعد از ثبت اظهارنامه، دایره فنی گمرک به بررسی مدارک و ارزیابی اظهارنامه می پردازد. در صورت تایید صحت و سلامت مدارک، عوارض و هزینه های گمرکی محاسبه می شوند. شما به عنوان صاحب خودرو باید هزینه های مذکور را بپردازید و رسید پرداخت را ارائه دهید.

 

در مرحله بعد از گمرک معرفی نامه ای دریافت می کنید که باید آن را به اداره شماره گذاری خودرو تحویل دهید اما همزمان برای بیمه کردن خودرو هم اقدام کنید. افسر اداره شماره گذاری پس از بازدید از خودرو و بررسی بیمه نامه و تایید آنها، خودرو را پلاک می کند و نامه ای مبنی بر طی روال قانونی شماره گذاری خودرو صادر و به شما تحویل می دهد. نامه دریافتی را باید به گمرک ارائه دهید تا پس از طی تشریفات اداری، مجوز ترخیص خودرو از گمرک تهران را دریافت نمایید.

جهت ترخیص خودرو از گمرک با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

02144977101

02144977101