جزئیات محصول با نوار سمت چپ

شرکت پندارخودرو با استفاده از نیروی متخصص آماده ترخیص خودرو از گمرکات زیر می‌باشد.
1.  ترخیص خودرو از گمرک شهید رجائی
2.    گمرک غرب تهران
3.    گمرک تهران (شهریار)
4.    گمرک بوشهر
5.    گمرک بندر گناوه
6.    گمرک خرمشهر
7.    گمرک لنگه